طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس پایه چهارم ابتدایی

جهت دانلود طرح درس روزانه چهارم ابتدایی شامل کلیه دروس ابتدایی می باشد می توانید به مراجعه به سایت دبیران آنلاین پک کامل طرح درس روزانه چهارم ابتدایی را دانلود نمائید .

 

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه ریاضی کلاس چهارم با موضوع ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس روزانه درس ریاضی کلاس چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع ضرب کسر ها

طرح درس روزانه درس ریاضی کلاس چهارم دبستان با موضوع ضرب کسر ها

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس ریاضی پایه چهارم برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده

طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس ریاضی کلاس چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

طرح درس ریاضی کلاس چهارم دبستان با موضوع تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس روزانه چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم فرایندی

طرح درس روزانه چهارم دبستان با موضوع تقسیم فرایندی

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس روزانه کلاس چهارم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی

طرح درس روزانه کلاس چهارم ابتدایی با موضوع تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس قرآن پایه چهارم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع سوره اعلی

طرح درس قرآن پایه چهارم ابتدایی با موضوع سوره اعلی

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس علوم پایه چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع سنگ ها

طرح درس علوم پایه چهارم دبستان با موضوع سنگ ها

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس ریاضی کلاس چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع رسم نیمساز

طرح درس ریاضی کلاس چهارم دبستان نوین تدریس با موضوع رسم نیمساز

25,000 ریال
خرید محصول
طرح درس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع الگویابی

طرح درس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع الگویابی

25,000 ریال
خرید محصول
3 Dec 2018